Institutia TPBI
Nr. inregistrare TPBI 4.789
Data Inreg. 14/06/24
Tip Problema Statie neefectuata
Detalii
Cod Vehicul 5296
Nume Statie Caraiman și Cimitirul Sfânta Vineri
Linia 86
Localitate Incident Bucuresti
Status Rezolvat
Termen Raspuns 16/07/24
Raspuns

În urma verificărilor efectuate de TPBI asupra funcționării liniei 86 la data de 13.06.2024, s-a constatat că autobuzul cu număr de inventar 5296 nu a efectuat oprirea în stația "Cimitirul Sfânta Vineri". Având în vedere cele de mai sus, TPBI va proceda la aplicarea măsurilor prevăzute în contractul de delegare a serviciului de transport public de călători pentru regiunea București - Ilfov încheiat cu operatorul de transport.

Vă asigurăm că TPBI a atenționat toți operatorii de transport să acorde interes major respectării graficelor de circulație stabilite pentru fiecare linie. Totodată, TPBI monitorizează permanent liniile de transport public și, în cazul identificării unor neconformități din culpa operatorului, aplică ferm prevederile contractului de delegare încheiat cu acesta.

Vă mulțumim pentru implicare.

Numar Data Intrare
Numar Data Iesire